måndag 13 januari 2014

Kallelse årsmöte 2014

28 januari
Tid: 19:00
Plats: Elevcaféet

Program:
. 19:00- "Föräldrarollen som ständigt förändras".
Efter årsmötet 2013 uppskattade föreläsning "Gränssättning och växande", av och
med Boo Larsson (specialpedagog) , har vi åter förmånen att hälsa Boo välkommen
med en föreläsning.
. 20:00- Fikapaus.
. 20:15- Årsmötesförhandlingar.
Val av styrelse, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse mm.
OBS! Inga deltagare riskerar att oanmäld bli invald i styrelsen.
. 21:00 - Mötet avslutas.


Vid frågor kontakta oss på:
foraldraforeningen.lindberg@hotmail.se
Följ oss på facebook: "FöräldraFöreningen Lindberg".
Ni som ännu inte är medlemmar, kan bli det genom att
sätta in 100kr/ läsår/ familj på bankgiro 5085-6236.
Märk med elevens (elevernas) klass. (ex F2gul, 6A, 9B)
Alla hälsas hjärtligt välkomna.
Föräldraföreningens styrelse