lördag 18 januari 2014

Föräldraföreningen Lindbergs skola vill kortfattat informera från mötet med Barn- och utbildningsförvaltningen om det nya skolförslaget som hölls torsdag 16 januari 2014

Barn- och utbildningsförvaltningen var där för att informera om sitt 3:e förslag angående nya skolan i Trönninge. Vi i föräldraföreningen vill ge er information om vad som då kommer att hända med Lindbergs skola.

Kort sammandrag av de olika förslagen (förslagen i helhet kan du läsa här!) Obs! Det kan vara problem att komma åt dokumentet utan att vara inloggad på ett google konto. Kontakta föräldraföreningen i så fall.


Alternativ 1:
Trönninge skola dimensioneras för 600 elever och är utbyggnadsbar till 700 elever, organiseras som F-9.
Alternativ 2: (Alt 2 är förvaltningens förslag)
Trönninge skola dimensioneras för 800 elever, organiseras som F-9. Elever boendes i Torpa flyttar från Bläshammar skola till Lindbergs skola från läsåret 2016-2017.
Alternativ 3:
Trönninge skola dimensioneras för 700 elever, organiseras som F-9. Elever boendes i Torpa flyttar från Bläshammar till Lindbergs skola från läsåret 2016-2017.Konsekvenser av alternativen (här är bara ett litet urval)
Alternativ 1:
Trönninge skola får vid start ca 80 elever fler än den har kapacitet för. Ev får en årskurs 6-9 flyttas till Lindberg skola läsåret 2016-2017 och läsåret därefter ytterligare en årskurs.
Alternativ 2:
Lindbergs skola får minskat elevunderlag på ca 100-125 platser vilket innebär att  organisationen blir smal för årskurserna 6-9. Detta kräver samarbete i vissa ämnen med Trönninge skola.
Alternativ 3:
Lindbergs skola får minskat elevunderlag på ca 100-125 platser vilket innebär att  organisationen blir smal för årskurserna 6-9. Detta kräver samarbete i vissa ämnen med Trönninge skola. Ev får en årskurs skjutsas från Bläshammar till Lindbergs skola från läsåret 2018-2019.Det vi i Föräldraföreningen ser som konsekvenser för Lindberg skola är:
- Elevantalet blir mycket mindre. Det blir svårt att få till klasser, barnen är få för att göra 2 hela klasser av och för många för att göra till en klass.
- Kommunen pratar om grupperingar, vilket kan innebära att vi återgår till 3-4:or etc något som vi börjar frångå idag.
- Pedagogiken, kan kommunen garantera att våra barn får samma förutsättningar på en mindre skola som de som går i en större skola?
- Årskurs 7-9, hur går det med tex språkval, får vi samma förutsättningar?
- Liten skola får ev svårigheter att attrahera lärare.


Vi ber er läsa igenom förslagen i sin helhet snarast, se bilaga. Kommunen skall ta beslut i frågan redan 27 januari 2014.
Lämna era synpunkter eller frågor till:Maria Drott /Tel: 0340-885 81/  E-post: maria.drott@varberg.se