Styrelsen:

Ordförande: Sofie Karlsson (0734339618)
Vice ordförande: Åsa Ekvall (0704824993)
Kassör: Carolina Kvarnström (675421)
Sekreterare: Hans Hansen


Jennie Eck
Kristina Spetz Rasmusen
Lillemor Johansson
Viktoria Andersson 

Skolans representanter:

Rektor: Carola Bengtsson
Rektor/ förskolechef: Monica Nilsson
Lärare: Eva Lindberg