fredag 22 april 2016

Till alla vårdnadshavare med barn i blivande årskurs 2 Röd-Grön


                                                                                                                   2016-04-06


 
Ny klassindelning

 
Som sista skola i kommunen kommer vi nu att införa ålderslika klasser även i år 1 och 2 på Lindbergs skola från och med läsåret 2016-2017.  Fördelarna med detta är att gruppen kommer att kunna vara samma längre tid samt att förutsättningarna för inlärning ökar.

Ditt/ert barn går nu i 1 Röd eller 1 Grön på Lindbergs skola. Till hösten kommer dessa två grupperna att bli klass 2 B. Det blir två lärare som ansvarar för klassen Karin Tengvall och Marie-Louise Bartholdsson. Klasslista bifogas.

2B´s klassrum kommer att vara nuvarande 1-2 Rödas klassrum. För barn som går på Gröna avdelningen på fritidshemmet innebär detta ett byte till Röda avdelningen istället. Detta för att underlätta för alla genom att minska förflyttningar.

Under resten av vårterminen kommer de två 1:orna att genomföra olika aktiviteter tillsammans i syfte att lära känna varandra ännu mer.

 
Med vänliga hälsningar
Monica Nilsson
Rektor
Tele 82862

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar