fredag 22 april 2016

Till alla vårdnadshavare med barn i blivande årskurs 1 Röd-Grön


                                                                                                                   2016-04-06


 
Ny klassindelning

 
Som sista skola i kommunen kommer vi nu att införa ålderslika klasser även i år 1 och 2 på Lindbergs skola från och med läsåret 2016-2017.  Fördelarna med detta är att gruppen kommer att kunna vara samma i 3 år samt att förutsättningarna för inlärning ökar.

Ditt/ert barn går nu i Röda eller Gröna förskoleklassen på Lindbergs skola. Till hösten kommer dessa två grupperna att bli klass 1 B. Det blir tre lärare som ansvarar för klassen Carina Svensson, Annika-Lindvall Ståhlberg och Martina Magnusson.   Klasslista bifogas.

1B´s klassrum kommer att vara nuvarande 1-2 Grönas klassrum. För barn som går på Röda avdelningen på fritidshemmet innebär detta ett byte till Gröna avdelningen istället. Detta för att underlätta för alla genom att minska förflyttningar.

Under resten av vårterminen kommer de två förskolegrupperna att genomföra olika aktiviteter tillsammans i syfte att lära känna varandra ännu mer.

 
Med vänliga hälsningar
Monica Nilsson
Rektor
Tele 82862

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar