fredag 22 april 2016

Till alla vårdnadshavare med barn i blivande årskurs 1 Blå-Gula


                                                                                                                             2016-04-06


 
Ny klassindelning

 
Som sista skola i kommunen kommer vi nu att införa ålderslika klasser även i år 1 och 2 på Lindbergs skola från och med läsåret 2016-2017.  Fördelarna med detta är att gruppen kommer att kunna vara samma i 3 år samt att förutsättningarna för inlärning ökar.

Ditt/ert barn går nu i Blå eller Gula förskoleklassen på Lindbergs skola. Till hösten kommer dessa två grupperna att bli klass 1 A. Det blir två lärare som ansvarar för klassen, Ingela Sandgren och Johanna Eklund. Klasslista bifogas.

Under vårterminen kommer de två förskoleklasserna att genomföra olika aktiviteter tillsammans i syfte att lära känna varandra ännu mer. För barn som går på fritidshemmet innebär detta ingen förändring av placering.

Med vänliga hälsningar
Monica Nilsson
Rektor
Tele 073-0988421

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar