fredag 22 april 2016

Till alla vårdnadshavare med barn i blivande årskurs 2 Blå-Gula


                                                                                                                     2016-04-06


Ny klassindelning

 
Som sista skola i kommunen kommer vi nu att införa ålderslika klasser även i år 1 och 2 på Lindbergs skola från och med läsåret 2016-2017.  Fördelarna med detta är att gruppen kommer att kunna vara samma längre tid samt att förutsättningarna för inlärning ökar.

Ditt/ert barn går nu i 1 Blå eller 1 Gul på Lindbergs skola. Till hösten kommer dessa två grupperna att bli klass 2 A. Det blir två lärare som ansvarar för klassen, Margaretha Lauritzen och Maria Svahn. Klasslista bifogas.

Under resten av vårterminen kommer de två 1:orna att genomföra olika aktiviteter tillsammans i syfte att lära känna varandra ännu mer. För barn som går på fritidshemmet innebär detta ingen förändring av placering.

 
Med vänliga hälsningar
Monica Nilsson
Rektor
Tele 073-0988421

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar