tisdag 21 maj 2013

Försäljning av majblommor!

Det har framkommit från en del föräldrar att det är lite tidigt att börja sälja majblommor i årkurs 2. Vi skulle vilja veta vad den allmänna uppfattningen är om detta. Var god och svara på frågan som finns här på bloggen. Omröstningen pågår till och med fram till 2013-06-13.